Navigace:

Vítr jako ničitel

Jak jistě víte, kinetická energie roste s druhou mocninou rychlosti. Energie koncentrovaná v rychle se pohybujícím vzduchu dokáže poničit lesní porosty, nebo dokonce lidská obydlí. Příčiny rychlého proudění vzduchu mohou být různé, buď velkoplošné nebo lokální. Pokud se dva tlakové útvary k sobě dostatečně přiblíží, vzniká mezi nimi pás, ve kterém vzduch proudí vysokou rychlostí označovanou jako vichřice nebo orkán. Typickým představitelem lokálního ničivého větru jsou nárazy větru na čele bouří nebo tornáda.

Podčlánky kapitoly 'Vítr jako ničitel':

Patička: