Navigace:

Vánek, vítr, vichřice

Podle rychlosti dělíme vítr do různých kategorií. Dnes jsme schopni změřit rychlost proudění přesně pomocí přístrojů, v dřívějších dobách se rychlost větru odhadovalo podle různých průvodních jevů a vznikly různé stupnice rychlosti větru jako například stupnice Beaufortova a vžily se označení pro různé typy proudění.

Podčlánky kapitoly 'Vánek, vítr, vichřice':

Patička: