Navigace:

Změny klimatu v průběhu času

V průběhu geologických epoch docházelo k výrazným změnám podnebných podmínek, které měly dalekosáhlé dopady na život na Zemi. Například prudká změna klimatu na konci druhohor, připisovaná nejčastěji dopadu obřího meteoritu, způsobila vyhynutí dinosaurů a řady dalších živočišných druhů. Ve čtvrtohorách se také střídají období s odlišným podnebím. Změny ale nejsou tak výrazné, aby docházelo k devastacím celých živočišných druhů. Podnebné výkyvy označujeme jako doby ledové a meziledové. V posledních zhruba sto letech má na podnebí nezanedbatelný vliv činnost člověka.

Podčlánky kapitoly 'Změny klimatu v průběhu času':

Patička: