Navigace:

Srážky nám pomáhají

Srážky tvoří jednu část vodního cyklu, kdy se zkondenzovaná voda vrací zpět na zemský povrch a slouží jako závlaha rostlinám. Málokdy si to uvědomíme, ale v zimním období mohou sněhové závěje chránit křehké rostliny před zmrznutím. Srážková voda také čistí atmosféru od prachu i jiných škodlivých příměsí, které bychom jinak museli dýchat.

Podčlánky kapitoly 'Srážky nám pomáhají':

Patička: