Navigace:

Dlouhodobé teplotní trendy

V důsledku změn klimatu teplota v našich zeměpisných šířkách kolísá v průběhu staletí v poměrně velkém rozpětí od dob ledových až po příjemné, téměř subtropické klima. V posledních zhruba sto padesáti letech dochází k pozvolnému růstu teploty, který je ovšem na rozdíl od předchozích period přičítán především činnosti člověka, zejména pak skleníkovému efektu způsobenému spalováním fosilních paliv a rozvinutou zemědělskou činností. Od roku 1900 do dneška je tak pozorován vzrůst teploty o zhruba 0,6 stupně.

Externí odkazy kapitoly 'Dlouhodobé teplotní trendy':

Informace o klimatu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Klimatologické oddělení ČHMÚ.

Patička: