Navigace:

Globální problémy

Člověk svou činností ovlivňuje prostředí, ve kterém žije, více než kterýkoli jiný obyvatel planety Země. Spalování fosilních paliv kvůli vytápění nebo průmyslové výrobě má vliv na podnebí, produkce prachových částic snižuje množství slunečního záření procházejícího atmosférou. Plyny vyrobené a vypouštěné člověkem poškozují ochrannou ozonovou vrstvu a umělé organické látky se nerozkládají a dlouhodobě znečišťují životní prostředí.

Podčlánky kapitoly 'Globální problémy':

Patička: