Navigace:

Jak znečištěný vzduch škodí?

Znečištěný vzduch škodí nejen lidskému zdraví, ale také rostlinám, živočichům, půdě nebo materiálům. Míra poškození nezávisí pouze na množství škodlivé látky, ale i na délce jejího působení, na citlivosti receptoru a na meteorologických podmínkách (teplotě a vlhkosti vzduchu). U rostlin jsou důležité podmínky stanoviště, na kterém rostlina roste a které ovlivňují otevření průduchů (půdní vlhkost, osvětlení slunečním zářením, vystavení vzdušnému proudění). Účinky znečištěného ovzduší mohou být přímé (např. podráždění očí ), nebo nepřímé (např. ohrožení rostlin v důsledku okyselení půd, které je výsledkem kyselé atmosférické depozice).

Podčlánky kapitoly 'Jak znečištěný vzduch škodí?':

Patička: