Navigace:

Vztah atmosféry a horninového podloží

Atmosféra samozřejmě působí i na hory, skály a kameny. Toto působení může být mechanické, nebo chemické. Při mechanickém působení dochází například k pronikání srážkové vody do puklin v kamenech. Při ochlazení voda zmrzne a - jak dobře víme - led má větší objem než kapalná voda a může narušit puklinu nebo kámen dokonce roztrhnout. Chemické působení je například dlouhodobý vliv velmi slabých kyselin vznikajících rozpuštěním oxidu uhličitého ve srážkové vodě na vápencové horniny, kdy dochází ke vzniku krasových útvarů.

Patička: