Navigace:

Velkoprostorová cirkulace

Převažující proudění v atmosféře probíhá v několika širokých pásech, které jsou navzájem odděleny relativně úzkými oblastmi výstupných nebo sestupných pohybů. Poloha těchto pásů a převažující směr proudění v nich jsou ovlivněny slunečním zářením a rotací Země. Tři hlavní cirkulační prvky jsou označovány jako Hadleyho, Ferrelova a polární buňka.

Externí odkazy kapitoly 'Velkoprostorová cirkulace':

Velkoprostorová cirkulace - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Velkoprostorovou cirkulaci vám přiblíží tato animace.

Podčlánky kapitoly 'Velkoprostorová cirkulace':

Patička: