Navigace:

Milankovičovy cykly

Periodické změny klimatu a výskyt ledových a meziledových období se označují jako Milankovičovy cykly na počest srbského matematika Milankoviče, který tuto zákonitost popsal. Hlavními příčinami střídání teplých a chladných period jsou: 1/ precese zemské osy, tedy pohyb osy, kolem které se Země otáčí - podobně jako když strčíte do roztočeného setrvačníku, 2/ náklon zemské osy vůči oběžné dráze a 3/ excentricita oběžné dráhy, tedy jak moc se dráha Země kolem Slunce liší od kružnice. Velké doby ledové se tak opakují asi každých sto tisíc let, doby meziledové trvají asi dvacet tisíc roků.

Obrázky ke kapitole 'Milankovičovy cykly':

Milankovičovy cykly Milankovičovy cykly - detail do nového okna
Zdroj: Wikipedia
Červená křivka jsou cykly precese Zemské osy (s periodou 19, 22 a 24 tisíc let). Zelená křivka jsou cykly náklonu Zemské osy (perioda 41 tisíc let). Modrá křivka jsou výkyvy v excentricitě oběžné dráhy. Žlutá křivka je průběh sluneční aktivity. Černý graf pak vyznačuje průběh ledových a meziledových období.

Patička: