Navigace:

Jak se vzduch znečišťuje?

Znečišťující látky se do ovzduší dostávají (odborně: jsou emitovány) jak z přirozených zdrojů, tak ze zdrojů antropogenních (způsobených člověkem). Mezi přirozené zdroje patří např. sopečná činnost, prašné bouře, činnost bakterií a ostatních organizmů nebo přirozené lesní požáry. Typickými antropogenními emisními zdroji jsou např. továrna, průmyslový a zemědělský podnik, lomy a otevřené doly, auta a letecká doprava, pole, skládky odpadu, naše domy... Platí, že antropogenní emise mají na kvalitu ovzduší mnohem větší vliv.

Podčlánky kapitoly 'Jak se vzduch znečišťuje?':

Patička: