Navigace:

Biogeochemické cykly

Biogeochemickým cyklem chemických prvků nebo sloučenin rozumíme výměnu prvků mezi atmosférou, hydrosférou, biosférou a pevnou zemí a různé typy chemických reakcí, které tento koloběh doprovázejí. Prvky se při biogeochemických cyklech recyklují a jejich cesty mají uzavřený cyklus (odtud název koloběhy látek). Pro život na Zemi jsou nejdůležitější biogeochemické cykly uhlíku, kyslíku, dusíku a samozřejmě vody.

Podčlánky kapitoly 'Biogeochemické cykly':

Patička: