Navigace:

Chemické složení atmosféry

Chemické složení atmosféry je zhruba konstantní asi do výšky 100 km, tedy ve vrstvě označované jako homosféra. Mezi atmosférickými plyny má nejvyšší zastoupení dusík se zhruba 78 %, dále kyslík, kterého je asi 21 %. Ostatní plyny mají jen velmi malé zastoupení, jejich význam pro život na Zemi je však velký. Jsou to především skleníkové plyny jako oxid uhličitý nebo metan. Velkou roli má také ozon, který brání pronikání UV záření. Ve větších výškách se chemické složení postupně mění a převažují lehčí plyny jako vodík nebo helium.

Podčlánky kapitoly 'Chemické složení atmosféry':

Patička: