Navigace:

Jak jinak můžeme členit atmosféru

Rozdělení atmosféry podle výšky není samozřejmě jediným kritériem, podle kterého je možné atmosféru posuzovat. Dalšími možnými dělícími kritérii jsou například chemické složení nebo elektrické vlastnosti.

Podčlánky kapitoly 'Jak jinak můžeme členit atmosféru':

Patička: