Navigace:

Poškození ozonové vrstvy Země

Ozonosféra je pro Zemi životně důležitá, protože zachycuje převážnou část smrtícího ultrafialového záření. Díky produkci takzvaných freonů - používají se jako chladící médium a v atmosféře reagují s ozonem a rozkládají jeho molekuly - dochází ke ztenčování ochranné ozonové vrstvy. Díky úsilí mezinárodního společenství byl podepsán Montrealský protokol, který používání freonů radikálně omezuje. Teprve čas ukáže vliv tohoto opatření na ozonovou vrstvu.

Podčlánky kapitoly 'Poškození ozonové vrstvy Země':

Patička: