Navigace:

Globální stmívání

Globální stmívání (anglicky global dimming) je jev, který byl popsán začátkem devadesátých let 20. století, a který označuje postupné snižování množství slunečního záření dopadajícího na zemský povrch.

Podčlánky kapitoly 'Globální stmívání':

Patička: