Navigace:

Globální změna klimatu

V průběhu historických epoch dochází k vývoji v klimatických podmínkách. Většinou se jedná o změny dlouhodobé, související s pohybem zemské osy nebo se změnami v oběžné dráze Země. Ke změnám může dojít i náhle například po dopadu obřího meteoritu. V posledním století se klima mění poměrně rychle, přestože nepozorujeme žádnou ze zmíněných příčin. Zdá se, že podnebí ovlivňuje lidská činnost a s ní spojené znečišťování ovzduší a životního prostředí obecně.

Podčlánky kapitoly 'Globální změna klimatu':

Patička: