Navigace:

Jak znečištěný vzduch škodí materiálům?

Znečištěné ovzduší neškodí nejenom lidskému zdraví a přírodě, ale poškozuje i materiály a stavby. Kromě finanční škody dochází i k poškození historických památek, jejichž hodnota je často nevyčíslitelná. Korozi materiálu (kovu i kamene) způsobují kyselé atmosférické depozice. Spolu s oxidem uhličitým způsobují oxidy síry narušení betonu. Fotochemický smog působí nejen na stavební kámen, ale i na gumu. Na kámen negativně působí i např. kyselina dusičná nebo fluorovodíková. Na životnost materiálu však samozřejmě působí i přirozené vlivy – teplota, vlhkost, vítr, množství srážek a záření. Kvantifikovat vliv znečištěného ovzduší je tedy obtížné, nicméně životnost materiálu jistě zkracuje.

Patička: