Navigace:

Vnitřní ovzduší našich domů

V současné době vzrůstá zájem o vnitřní ovzduší bytů, veřejných prostor, dopravních prostředků a všech dalších uzavřených prostor. Z hlediska ovlivnění lidského zdraví je právě tento typ znečištění ovzduší nejvážnější, protože lidé tráví většinu dne právě v uzavřených prostorách. Znečištění vnitřního ovzduší může přitom být pro naše zdraví velice nebezpečné, protože se zde kombinují škodlivé látky z venkovního ovzduší a škodlivé látky produkované „vnitřními zdroji“ – např. nábytek, koberce, různá kamna, pro někoho i domácí mazlíčci, ale také kouření nebo samotný pohyb osob. Škodliviny obsažené ve vzduchu vnitřních prostor způsobují nežádoucí účinky jako respirační onemocnění, alergie a podráždění očí a dýchacího ústrojí. Péče o kvalitu vnitřního ovzduší je často nedostatečná a způsobujeme si tak zbytečné zdravotní problémy.

Podčlánky kapitoly 'Vnitřní ovzduší našich domů':

Patička: