Navigace:

Zemědělství

Zemědělství je nejvýznamnějším producentem amoniaku (kolem 95 %). Kromě toho je i producentem skleníkových plynů (metanu, oxidu uhličitého a oxidu dusného). Zmíněné plyny jsou produkovány chovem hospodářských zvířat, nakládáním a používáním organického odpadu a kompostováním.

Podčlánky kapitoly 'Zemědělství':

Patička: