Navigace:

Jaké znečišťující látky produkuje vytápění domácností?

V posledních letech se mnoho domácností vrací k vytápění bytů a domů tuhými palivy, tj. uhlím, příp. dřevem. Důvodem je výrazný růst cen „čistších“ zdrojů tepla, tj. zemního plynu a elektřiny. Šetřením nákladů na vytápění však lidé nešetří své zdraví. Při vytápění tuhými palivy (zejm. nekvalitním hnědým uhlím) a používáním nekvalitních zastaralých kotlů se do ovzduší dostává řada látek, které jsou pro lidské zdraví nebezpečné. Vytápění domácností produkuje stále více prašných částic, polycyklických aromatických uhlovodíků, oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Kromě těchto látek může dojít i k produkci těžkých kovů (arsenu). Při nechvalně známém spalování odpadu v domácích kamnech může dojít k produkci dalších dráždivých až nebezpečných látek.

Podčlánky kapitoly 'Jaké znečišťující látky produkuje vytápění domácností?':

Patička: