Navigace:

Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl

Skupina zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší je označena jako REZZO 1. Mezi tyto zdroje patří zařízení určené pro výrobu elektřiny a tepla a velké průmyslové závody. V 90. letech 20. století došlo k výraznému poklesu emisí hlavních znečišťujících látek z těchto zdrojů - zejména díky instalaci odsiřovacích zařízení a rekonstrukcí technologií. V současné době emise z velkých zdrojů klesají, nebo se alespoň nemění. Problematickým se stává růst emisí některých znečišťujících látek z motorové dopravy a z malých zdrojů, zejména z vytápění domácností. V 90. letech došlo i k výraznému poklesu emisí skleníkových plynů z velkých zdrojů, od roku 2000 mají tyto emise stagnující charakter.

Podčlánky kapitoly 'Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl':

Patička: