Navigace:

Nepříznivá meteorologická situace pro rozptyl znečištěnin

Znečišťující látky se v atmosféře koncentrují hlavně při situacích s malým promícháváním vzduchu, tedy za bezvětří nebo malého větru. To je typické pro stabilní situace s inverzním zvrstvením teploty. Teplotní inverze jsou typické pro zimní měsíce, špatné rozptylové podmínky se ale vyskytují i v létě v tlakových výších, pokud se vzduch dostatečně nepromíchává.

Podčlánky kapitoly 'Nepříznivá meteorologická situace pro rozptyl znečištěnin':

Patička: