Navigace:

Proč nejezdit autem?

Mezi hlavní vlivy motorové dopravy na životní prostředí patří kromě znečišťování ovzduší i hluk a zábor půdy. Většina obyvatel velkých měst je vystavena nadlimitní zátěži hlukem. Doprava není hlavním znečišťovatelem ovzduší, emise z ní však stoupají jak v absolutním, tak relativním měřítku. Pro omezení vlivu dopravy se vymýšlí i aplikuje spousta opatření, např. zákaz olovnatého benzínu, omezení obsahu síry v pohonných hmotách, emisní normy, regulace dopravy ve městech, výstavba městských obchvatů, usměrnění nákladní dopravy mimo města ad. Každý z nás ale může snížit vliv dopravy na životní prostředí jednoduše tím, že omezí jízdy osobním autem. Využívejte veřejnou dopravu, na delší vzdálenosti železnici nebo autobusy. Když už je použití automobilu nezbytné, nejezděte sami, využijte spolujízdy, jezděte ekonomicky.

Externí odkazy kapitoly 'Proč nejezdit autem?':

Doprava a životní prostředí: cesta k nové dopravní politice - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Tisková zpráva: 21.3.2007
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: CDV Doprava a životní prostředí.
Doprava a životní prostředí v hl.m. Praze - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP
Hluk a obyvatelé Prahy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP

Patička: