Navigace:

Jak změnit způsob vytápění?

Co udělat pro to, aby se omezilo znečišťování ovzduší emisemi z vytápění? První možností je místo starých kamen pořídit moderní s lepšími technickými parametry nebo přejít na zemní plyn (elektřina v tomto případě znamená pouze přenesení emisí do jiné sféry, kromě toho je cenově nejméně výhodná) za využití státních dotací. Podmínkou je, aby zařízení měla certifikát ekologicky šetrného výrobku. O podporu mohou žádat i další instituce (např. školy), pokud nejsou napojeny na centrální zdroj vytápění. Mezi další opatření patří tzv. ekologická daň, která zohlední, jak který druh paliva (ne)škodí životnímu prostředí. Další možností, jak omezit emise je méně topit, čehož můžeme docílit částečným nebo úplným zateplením domu, výměna oken za kvalitnější, programové vytápění domu apod.

Externí odkazy kapitoly 'Jak změnit způsob vytápění?':

Znečištěné ovzduší nemá hranice - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP
Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: SFŽP
Databáze ekologicky šetrných výrobků - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Stránky Agentury pro ekologicky šetrné výrobky, CENIA.

Patička: