Navigace:

Jak doma uspořit energii?

Kromě úniku emisí do ovzduší má výroba energie i další negativní následky pro životní prostředí - těžbu nerostných surovin a s ní spojené zábory půdy, hlučnost, zatížení místní dopravní sítě ad. Nejlepší cestou, jak všechny dopady zmírnit, je používat energie co nejméně. V průmyslu je třeba podporovat užití nejlepších dostupných technik (BAT) a výrobních metod. Při výrobě elektrické energie je dle závazků Státní politiky životního prostředí podporována výroba energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE). V domácnostech se možné úspory týkají zateplování objektů (a tím ušetření energie na vytápění), volby spotřebičů s malou spotřebou energie a dalšími opatřeními při praní, vaření, chlazení a osvětlení. Zadáte-li do vyhledávače výraz „úspory energie“, zahltí vás spousta zajímavých odkazů...

Externí odkazy kapitoly 'Jak doma uspořit energii?':

Energetika a obnovitelné zdroje energie - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP
Úsporné spotřebiče v ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SEVEn TOP TEN nejúspornějších spotřebičů do domácnosti.
EU Energy Star - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Evropská komise Značení Energy Star v Evropské unii. Najdete zde i seznamy přístrojů, které byly značkou oceněny (angl.).
Ekologický spotřebitel a elektřina - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Rosa a STEP Jak uspořit energii doma. Starší stránky sítě ekologických poraden STEP a organizace Rosa.

Patička: