Navigace:

Přízemní ozon

V současné době je přízemní ozon považován za hlavní znečišťující látku ovzduší, která škodí rostlinám. Pro přízemní ozon je dokonce Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ustanoven imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace. Tento limit, označen jako AOT40, je každoročně překračován na významném procentu rozlohy území České republiky. Vystavení působení ozonu může mít za následek viditelné poškození listů (chlorózy, nekrózy), předčasný opad listů a jehličí, opad plodů nebo předčasný úhyn rostliny. Známé jsou případy poškození zemědělských plodin, např. v jižní Evropě nebo v USA. Jejich poškození může vyústit ve snížení výnosů.

Obrázky ke kapitole 'Přízemní ozon':

Buk lesní Buk lesní - detail do nového okna
Zdroj: © Leona Matoušková
Narušení buněčných membrán účinky přízemního ozonu se projevuje viditelným poškozením listů, např. bronzovými nebo červenavými skvrnami.
Ostružiník maliník Ostružiník maliník - detail do nového okna
Zdroj: © Leona Matoušková
Narušení buněčných membrán účinky přízemního ozonu se projevuje viditelným poškozením listů, např. bronzovými nebo červenavými skvrnami.

Externí odkazy kapitoly 'Přízemní ozon':

Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na venkovských a předměstských stanicích Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Podrobnější informace ke kvalitě ovzduší vzhledem k ochraně ekosystémů a vegetace.
Protokol o omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: unece.org
Video ke kapitole VZDUCH – Znečištění ovzduší přízemním ozonem - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA

Patička: