Navigace:

Eutrofizace

Eutrofizace je proces nadměrného obohacování půdy nebo vody živinami, především dusičnany a fosforečnany. Dusíkaté látky a fosfáty způsobující nepřirozenou eutrofizaci pocházejí často z hnojiv používaných v zemědělství (dešti jsou splavovány do vodních toků), anebo z odpadních vod. Více podrobností najdete v kapitole VODA.

Patička: