Navigace:

Kyselá atmosferická depozice (kyselý déšť)

Kyselá atmosférická depozice (často, a ne úplně správně označovaná jako kyselý déšť), a s ní spojené okyselení (acidifikace) dalších složek životního prostředí (půdy a vody), je pokládána za jeden z nejvážnějších problémů životního prostředí od 70. let 20. století. Tento problém pravděpodobně znáte v případě České republiky v souvislosti s poškozenými lesy Krušných hor, Jizerských hor, Orlických hor nebo s acidifikací šumavských a tatranských jezer. Jedná se však o problém globální, velice známé jsou příklady poškození vodních ekosystémů amerických a skandinávských jezer. Od počátku 90. let se v souvislosti se snížením emisí SO2 okyselení srážek snižuje a nedochází k další významné acidifikaci. Obnova poškozených vodních a půdních ekosystémů je však problematickou a dlouhodobou záležitostí.

Podčlánky kapitoly 'Kyselá atmosferická depozice (kyselý déšť)':

Patička: