Navigace:

Oxidy dusíku

Závěry studií týkajících se vlivu oxidů dusíku na lidské zdraví nejsou úplně jednoznačné. Vliv oxidů dusíku na zdraví je spíše problematikou vnitřního ovzduší, kde jsou tyto látky produkovány plynovými spotřebiči. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí průměrnou hodinovou koncentraci 200 µg.m-3 jako nejnižší množství, při kterém se mohou objevit obtíže. Nebezpečný může být NO2 pro děti, u kterých znamená vystavení se znečištěnému vzduchu touto látkou zvýšené riziko výskytu respiračních onemocnění. Nicméně znečištění oxidy dusíku nepatři v České republice k hlavním problémům kvality ovzduší – k překročení hodinových imisních limitů (200 µg.m-3) dochází ojediněle na dopravně zatížených lokalitách.

Externí odkazy kapitoly 'Oxidy dusíku':

Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Stanice s nejvyššími hodnotami hodinových průměrných koncentrací NO2 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Stanice s nejvyššími hodnotami hodinové koncentrace NO2, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ

Patička: