Navigace:

Těžké kovy a arsen

Těžké kovy znečišťují ovzduší zejména při spalování fosilních paliv, při výrobě kovů a vlivem dopravy. Těžké kovy nejsou problémem ovzduší; k překročení jejich limitů dochází naprosto ojediněle a lokálně. Toto se týká zejména arsenu a Moravskoslezského kraje. Nebezpečí těžkých kovů spočívá spíše v jejich možném přechodu a akumulaci v jiných složkách životního prostředí (půda). Ke škodlivému působení z ovzduší však může dojít v pracovním prostředí. O zdravotních účincích těžkých kovů a arsenu se můžete více dozvědět v následujících odkazech.

Externí odkazy kapitoly 'Těžké kovy a arsen':

Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací arsenu v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací kadmia v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací niklu v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací olova v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Arsen a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA Charakteristika látky na stránkách IRZ.
Olovo a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA Charakteristika látky na stránkách IRZ.
Kadmium a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA Charakteristika látky na stránkách IRZ.
Nikl a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA Charakteristika látky na stránkách IRZ.
Rtuť a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA Charakteristika látky na stránkách IRZ.

Patička: