Navigace:

Oxid siřičitý

Nepříznivý vliv SO2 se projevuje silným podrážděním sliznice nosu, horních cest dýchacích a podrážděním očí. Vysoké koncentrace SO2 mohou vyvolat bronchitidy nebo zhoršený projev astmatu. Při opakovaném vystavení se jeho vlivu může dojít ke vzniku chronické bronchitidy. Významně ohroženou skupinou lidí jsou především astmatici, kteří bývají na působení oxidů síry velmi citliví. V současné době není SO2 vážným problémem, ke zvýšení jeho koncentrací dochází lokálně, nicméně v minulosti bylo znečištění SO2 vážným problémem nejen na území dnešní České republiky, ale i v jiných oblastech (Polsko, Německo). Se zdravotními důsledky SO2 je často zmiňován i pojem „redukční smog“, který zapříčinil zhoršení zdravotního stavu a výskyt předčasných úmrtí obyvatel Londýna v roce 1952.

Externí odkazy kapitoly 'Oxid siřičitý':

Stanice s nejvyššími hodnotami hodinových průměrných koncentrací SO2 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Stanice s nejvyššími počty překročení 24h limitu SO2 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Oxidy síry - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA Charakteristika oxidů síry na stránkách IRZ.
Podrobnější informace k imisní situaci SO2, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Co je smog? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist
Co je redukční smog? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedia
Katastrofa v Londýně v roce 1952 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedia

Patička: