Navigace:

Přízemní ozon

Ozon patří mezi silně dráždivé látky. Ozon je velmi silné oxidační činidlo reagující se všemi druhy organických látek. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se první obtíže objevují při překročení průměrné hodinové koncentrace 160 µg.m-3. Při delším vystavení se vyšším koncentracím způsobuje pálení očí a nosu, kašel, bolest hlavy a pocit tlaku na hrudi. V extrémních případech může ozon způsobit předčasnou smrt. Citlivost osob k působení ozonu je ovlivněna např. věkem (rizikové skupiny jsou děti a starší lidé), schopnost snášet vysoké letní teploty, aktuální zdravotní stav, zvýšená fyzická zátěž ve venkovním prostředí nebo astmatické obtíže.

Soubory ke kapitole 'Přízemní ozon':

OzonZdroj: SZÚ pdf Podrobnější informace k přízemnímu ozonu a jeho zdravotním důsledkům.
112 kB

Externí odkazy kapitoly 'Přízemní ozon':

Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních osmihodinových klouzavých průměrných koncentrací ozonu Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hodinových klouzavých průměrných koncentrací ozonu, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Video ke kapitole VZDUCH – Znečištění ovzduší přízemním ozonem - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA

Patička: