Navigace:

Prašné částice a domácí prach

Negativní zdravotní účinky prašných částic se projevují již při velmi nízkých koncentracích. Účinky částic závisejí na jejich velikosti a chemickém složení. Mezi akutní účinky patří např. podráždění sliznic dýchacích cest, nadměrná produkce hlenu a snížení samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí vedoucí k usnadněnému vzniku infekčního onemocnění. Opakující se onemocnění může vést ke vzniku chronických obtíží. Krátkodobé zvýšení koncentrací prašných částic se projevuje zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti. Nebezpečí prašných částic spočívá i v tom, že jsou nosiči látek, které dráždí dýchací ústrojí nebo mají dokonce karcinogenní vlastnosti (např. některé PAU). Mezi nejzávažnější důsledky znečištění ovzduší částicemi patří snížení imunity, zánětlivé reakce plicní tkáně, kardiovaskulární choroby a zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění.

Externí odkazy kapitoly 'Prašné částice a domácí prach':

Ovzduší a zdraví - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ
Prašnost na pracovišti - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ
Znečištění venkovního ovzduší prachem (prašný aerosol PM10) - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: KHS Moravskoslezského kraje, Opava

Patička: