Navigace:

Vítr

Pod pojmem vítr rozumíme pohyb vzduchu. Proudění vzduchu je působeno snahou atmosféry vyrovnat tlakové rozdíly, které v ovzduší vznikají z různých příčin. Zároveň ale působí síly způsobené rotací Země, které vyrovnávání tlaků účinně brání. Výsledkem je pak vznik tlakových útvarů, provázených větrem o různých rychlostech.

Podčlánky kapitoly 'Vítr':

Patička: