Navigace:

Oxidy dusíku

Oxidy dusíku se dostávají do vnitřního prostředí větráním, kdy do místnosti proniká vzduch znečištěný např. emisemi z automobilové dopravou. „Vnitřní“ zdroje jsou plynové spotřebiče pro vytápění, vaření nebo ohřev vody. Poznatky o působení oxidů dusíku na zdraví člověka nejsou úplně jednoznačné; obecně se udává vyšší výskyt respiračních onemocnění u osob vystavených působení NO2.

Externí odkazy kapitoly 'Oxidy dusíku':

Oxidy dusíku - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA Podrobná informace a další informační zdroje na stránkách IRZ.
Oxidy dusíku - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz

Patička: