Navigace:

Vnitřní ovzduší - proč může být nebezpečné?

Ve vnitřním ovzduší jsou obsaženy jak látky pocházející z venkovního ovzduší vlivem větrání, tak látky pro vnitřní ovzduší specifické. Tyto látky mají ve vnitřním ovzduší své zdroje a mohou být ve vnitřním ovzduší přítomny ve významném množství. Důsledky znečištěného vnitřního ovzduší jsou rozsáhlé – bolesti hlavy, bolesti a podráždění očí, dýchací potíže, ztráty soustředění se na psychickou činnost a rozvoj alergie. Nejčastěji se v rámci hodnocení vnitřního ovzduší sleduje oxid uhelnatý a uhličitý, oxidy dusíku a síry, tzv. domácí prach, formaldehyd a azbest. Nesmíme zapomínat ani na možnou přítomnost karcinogenních látek, jejichž zdrojem je zejména kouření.

Externí odkazy kapitoly 'Vnitřní ovzduší - proč může být nebezpečné?':

Informace Světové zdravotnické organizace k problematice vnitřního ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: WHO
Právo na zdravé vnitřní ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: TZB-info
Úvod do problematiky vnitřního ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz
Znečištění ovzduší vnitřního prostředí domácností a jeho důsledky - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: sweb.cz

Patička: