Navigace:

Jak se mění znečištění během roku?

Kvalita ovzduší se během roku mění. K jejímu zhoršení dochází v chladných měsících, kdy kromě zvýšené emise látek z lokálních topenišť situaci zhoršuji i nepříznivé meteorologické podmínky. V zimním období totiž často dochází k teplotním inverzím a k následnému zhoršení rozptylových podmínek. Důkazem toho je např. analýza chodu koncentrací na stanici měření kvality ovzduší v Přerově. Výrazný chod (minima v letních měsících, maxima v zimě, kdy se topí) vykazují kromě SO2 i další látky produkované, mimo jiné, vytápěním – např. PM10, NOX a CO. Nepříznivě může mnohdy působit i geografická poloha obce. Negativní vliv má především u sídel v kotlinách a údolích, kde nedochází k dostatečné výměně vzduchu.

Soubory ke kapitole 'Jak se mění znečištění během roku?':

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město PřerovZdroj: PZKO Přerov pdf
1.54 MB

Patička: