Navigace:

Proč je ovzduší na venkově znečištěné?

Nejvíce energie běžná domácnost spotřebuje na vytápění – ve většině případů jde zhruba o 60–80 % celkové spotřeby energie. Náklady na vytápění představují pro domácnosti jednu z podstatných položek rozpočtů. V posledních letech se stává palčivým problémem zejména rostoucí cena paliv a energií, která vede velkou část domácností k přehodnocení dosavadního způsobu vytápění. Příčinou tohoto vývoje je především růst cen fosilních paliv na světových trzích a rovněž problematické fungování volného trhu s energiemi v ČR. Růst cen je patrný zejména v případě elektrické energie a zemního plynu. Zdražení vede k přeorientování na levnější typ paliva. Mezi ně patří zejména nákladově nejméně náročné vytápění hnědým uhlím, dřevem či dřevěnými peletami a briketami, které oproti zemnímu plynu snižují náklady na vytápění o více než 50 %. Smutným důsledkem snahy ušetřit je rovněž spalování různého domovního odpadu, které přispívá ke zhoršení kvality ovzduší ve venkovských oblastech a je těžko právně postižitelné.

Soubory ke kapitole 'Proč je ovzduší na venkově znečištěné?':

Kvalita ovzduší v českých malých sídlechZdroj: SZÚ, ČHMÚ pdf
364 kB

Externí odkazy kapitoly 'Proč je ovzduší na venkově znečištěné?':

Znečištěné ovzduší nemá hranice - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP Co můžeme s danou situací dělat?
Podporu pro ekologičtější vytápění mohou získat i domácnosti - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist Z tiskové zprávy MŽP.
Kolik peněz letos protopíte? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Biom.cz
V malých obcích může být stejně znečištěný vzduch jako v průmyslových městech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: agronavigator.cz Převzato z tištěného EkoListu 03/2006.

Patička: