Navigace:

Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem

Jedním z problémů životního prostředí ČR je i znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem (BaP), jehož limit je překračován v průmyslových a dopravních oblastech, ale také tam, kde lidé topí převážně uhlím. BaP řadíme mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), z nichž je řada mutagenní, teratogenní nebo rakovinotvorná. V roce 2006 došlo k překročení imisního limitu na 9 % území ČR, kde však žije plných 69 % obyvatel. BaP, stejně jako další polycyklické aromatické uhlovodíky s 5 a více aromatickými jádry, je navázán především na jemné částice.

Obrázky ke kapitole 'Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem':

Roční cílový imisní limit pro BaP byl v roce 2006 překročen na 9 % území (červená a tmavěčervená barva), kde žije 69 % obyvatel ČR Roční cílový imisní limit pro BaP byl v roce 2006 překročen na 9 % území (červená a tmavěčervená barva), kde žije 69 % obyvatel ČR - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Externí odkazy kapitoly 'Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem':

Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Informační stránka ČHMÚ o znečištění ovzduší BaP v roce 2006 na území ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v datech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v grafech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Podrobnější informace o PAU - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika

Patička: