Navigace:

Znečištění ovzduší přízemním ozonem

Sloučenina O3 byla nazvána ozon (v řečtině zapáchající). Pojmenoval ji tak její objevitel Schönbeim v Basileji roku 1839. Existence ozonu v troposféře je známa více než 150 let. Je nutné rozlišovat pojmy stratosférický ozon a troposférický ozon, jejichž označení pochází od vrstev atmosféry, ve které se nacházejí. Stratosférický ozon je pro Zemi a pro existenci života na ni prospěšný, protože tvoří ozonovou vrstvu. Poškození ozonové vrstvy patří mezi globální problémy. Naopak troposférický neboli přízemní ozon je škodlivý. Poškozuje jak lidské zdraví, tak rostliny. Troposférický ozon tvoří přibližně 10 % celkového množství ozonu v atmosféře, ale růst množství ozonu v přízemní vrstvě se v posledních letech stal výrazným problémem životního prostředí.

Externí odkazy kapitoly 'Znečištění ovzduší přízemním ozonem':

Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních osmihodinových klouzavých průměrných koncentrací ozonu Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Video ke kapitole VZDUCH – Znečištění ovzduší přízemním ozonem - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA

Podčlánky kapitoly 'Znečištění ovzduší přízemním ozonem':

Patička: