Navigace:

Znečištění ovzduší prašnými částicemi

Znečištění ovzduší prašnými částicemi patří k jednomu z hlavních problémů kvality životního prostředí České republiky. V ovzduší se většinou stanovuje množství tzv. hrubé frakce, známé i pod označením PM10 a jemné frakce známé jako PM2,5. Čím je prašná částice menší, tím je pro člověka nebezpečnější, protože proniká hlouběji do dýchacího ústrojí. Limity pro ochranu lidského zdraví jsou překračovány na nezanedbatelné části území ČR; např. v roce 2006 pro 24hod průměrnou koncentraci byl limit překročen na 29 % území. V oblastech, kde koncentrace PM10 v roce 2006 překročily imisní limity, žije více než 62 % populace.

Obrázky ke kapitole 'Znečištění ovzduší prašnými částicemi':

Denní limit pro prašné částice PM10 byl v roce 2006 překročen na 29 % území (červená a tmavěčervená barva), kde žije 62 % obyvatel ČR Denní limit pro prašné částice PM10 byl v roce 2006 překročen na 29 % území (červená a tmavěčervená barva), kde žije 62 % obyvatel ČR - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Soubory ke kapitole 'Znečištění ovzduší prašnými částicemi':

Suspendované částiceZdroj: SZÚ pdf Podrobnější informace.
341 kB

Externí odkazy kapitoly 'Znečištění ovzduší prašnými částicemi':

Stanice s nejvyššími počty překročení 24h limitu PM10 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM10 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM2,5 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Znečištění prašnými částicemi ve městech - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA
Informační stránka ČHMÚ o znečištění ovzduší PM10 v roce 2006 na území ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v datech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v grafech a mapách - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ

Patička: