Navigace:

Amoniak

Hlavní podíl na celkových emisích amoniaku do atmosféry představuje zemědělství (uvádí se kolem 95 %). Ostatní antropogenní zdroje se podílejí na celkových emisích jen menším dílem. Amoniak je z hlediska dopadů na životní prostředí významnou látkou, protože se podílí na okyselování (acidifikaci) půd a eutrofizaci vody.

Obrázky ke kapitole 'Amoniak':

Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NH3 Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NH3 - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Soubory ke kapitole 'Amoniak':

AmoniakZdroj: MŽP, CENIA pdf Podrobnější informace k amoniaku.
161 kB

Patička: