Navigace:

Atmosférické fronty

Jako frontu označujeme přechodovou oblast mezi dvěma vzduchovými hmotami odlišných fyzikálních vlastností. Tyto oblasti jsou prostorově omezené (šířka v řádu stovek kilometrů, délka až tisíce km), nicméně velmi významné z hlediska probíhajících počasových jevů, zejména srážek, změn teploty a větru. Pojem fronta byl v meteorologii zaveden na začátku 20. století tzv. norskou školou. I když v dnešní době předpovědní modely s frontami nepracují, stále je tento pojem používaný především k jednoduchému popisu stavu a předpovědi počasí. Atmosférické fronty můžeme rozdělit do tří skupin - teplé, studené a okluzní.

Obrázky ke kapitole 'Atmosférické fronty':

Atmosférické fronty Atmosférické fronty - detail do nového okna
Zdroj: Převzato z © UK MetOffice

Podčlánky kapitoly 'Atmosférické fronty':

Patička: