Navigace:

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Řada sloučenin, které patří mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), je mutagenní, teratogenní nebo rakovinotvorná. Emise PAU proto zasluhují naši velkou pozornost. Bohužel se v posledních letech ukazuje, že hlavním zdrojem těchto nebezpečných látek je vytápění domácností - zejména v těch oblastech, kde lidé opět topí tuhými palivy. Vytápění domácností tak produkuje plných 66 % emisí PAU.

Obrázky ke kapitole 'Polycyklické aromatické uhlovodíky':

Průměrný podíl významných sektorů na emisích PAU Průměrný podíl významných sektorů na emisích PAU - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Soubory ke kapitole 'Polycyklické aromatické uhlovodíky':

Situace v EvropěZdroj: EEA pdf
489 kB

Externí odkazy kapitoly 'Polycyklické aromatické uhlovodíky':

Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v dlouhodobém kontextu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA
PAU na stránkách IRZ - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA

Patička: