Navigace:

Skleníkové plyny

Skleníkové plyny jsou schopny absorbovat tepelné záření a toto teplo zpětně vyzářit. Díky tomuto dochází k ohřevu atmosféry a zemského povrchu. Skleníkové plyny jsou přirozenou součástí atmosféry a díky nim je na Zemi teplota, při které jsou organismy schopny žít. Problémem je však nadměrná produkce těchto plynů lidskou činností vedoucí ke globální změně klimatu. Mezi tyto plyny patří CO2, CH4, freony, N20 a přízemní ozon. Nejvýznamnějším antropogenním zdrojem skleníkových plynů v České republice je energetika (v roce 2006 vyprodukovala 68 % skleníkových plynů). Emise z tohoto odvětví však klesají. Problematická je doprava, ze které emise rostou (v roce 2006 vyprodukovala doprava 13 % skleníkových plynů). K dalším významným zdrojům patří skládky odpadů, zemědělství (chov dobytka, pěstování rýže) nebo zpracování ropy a zemního plynu. Problematiku snížení emisí skleníkových plynů řeší Kjótský protokol.

Externí odkazy kapitoly 'Skleníkové plyny':

Obchodování s emisemi - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP
Národní inventarizační systém skleníkových plynů a problematika změny klimatu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ
Emise skleníkových plynů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist Výsledky vyhledávání na stránkách Ekolistu.
Situace v Evropě - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EEA
Trend in global greenhouse gas emissions - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Netherlands Environmental Assessment Agency Vývoj světových emisí skleníkových plynů, 1970 – 2004.

Patička: