Navigace:

Těkavé organické látky

Těkavé organické látky (VOC) spolu s oxidy dusíku přispívají k tvorbě přízemního ozonu. VOC se dostávají do ovzduší zejména používáním barev a rozpouštědel, výrobou a zpracováním chemických produktů a spalováním pohonných hmot. V porovnání s rokem 1990 byl u emisí VOC zaznamenán významný pokles (přibližně 60 %). V roce 1990 bylo do ovzduší emitováno 441 kt, v roce 2005 už „jen“ 176 kt. Emise VOC jsou eliminovány především díky opatření při manipulaci s rozpouštědly a barvami. Národní emisní strop pro VOC určený hodnotou 220 kt/rok k roku 2010 tak bude schopna Česká republika dodržet.

Obrázky ke kapitole 'Těkavé organické látky':

Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi VOC v roce 2005 Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi VOC v roce 2005 - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Soubory ke kapitole 'Těkavé organické látky':

Situace v EvropěZdroj: EEA pdf
489 kB

Externí odkazy kapitoly 'Těkavé organické látky':

Vývoj emisí VOC v dlouhodobém kontextu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ

Patička: