Navigace:

Prašné částice

Prašné částice (PM10) se v současné době řadí mezi hlavní problémy znečišťování a kvality ovzduší. Jsou významným rizikovým faktorem pro lidské zdraví. Prašné částice jsou emitovány zejména spalovacími procesy (spalováním uhlí a biomasy ve stacionárních zdrojích a pohonných hmot v dopravních prostředcích). Nejvýznamnější jsou energetické sektory (veřejná a průmyslová energetika a vytápění domácností), které tvoří přibližně dvě třetiny celkových emisí PM10 a polovinu emisí menších, zdravotně závažnějších, částic označených jako PM2,5. Doprava je dalším významným zdrojem těchto částic. Kromě samotné produkce způsobuje i víření a zpětný přechod již usazených částic do ovzduší.

Obrázky ke kapitole 'Prašné částice':

Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM10, 2000 - 2005 [%] Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM10, 2000 - 2005 [%] - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Soubory ke kapitole 'Prašné částice':

Emisní inventury a emisní projekce České republikyZdroj: MŽP pdf
203 kB

Externí odkazy kapitoly 'Prašné částice':

Situace v Evropě - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EEA

Patička: