Navigace:

Oxidy dusíku

Oxidy dusíku označujeme NOX a řadíme mezi ně oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Oxidy dusíku patří v současné době k hlavním problémům znečišťování ovzduší. Důvodem je i to, že jsou součástí chemických reakcí vedoucích ke vzniku přízemního ozonu. Zdroji NOX jsou jak stacionární zdroje (vytápění a elektrárny), tak doprava (spalovací motory). Oxidy dusíku vznikají při spalovacích procesech z dusíku obsaženého ve vzduchu. Ve většině případů je emitován do ovzduší oxid dusnatý, který je transformován oxidací na oxid dusičitý.

Emise z rozhodujících zdrojů (energetika a doprava) sice klesají nebo zůstávají konstantní, ale u oxidů dusíku panuje největší obava ohledně dodržení národního emisního stropu pro rok 2010 (286 kt/rok). Pro lepší představu – v roce 2005 dosáhly celkové emise NOX hodnoty 288 kt/rok. Největší obavy vzbuzuje rostoucí intenzita silniční dopravy.

Obrázky ke kapitole 'Oxidy dusíku':

Chemické přeměny oxidů dusíku v atmosféře Chemické přeměny oxidů dusíku v atmosféře - detail do nového okna
Zdroj: Warneck, 1988
Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi NO<sub>X</sub> v roce 2006 Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi NOX v roce 2006 - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ
Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NO<sub>X</sub>, 2000 - 2005 [%] Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NOX, 2000 - 2005 [%] - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Soubory ke kapitole 'Oxidy dusíku':

Emisní inventury a emisní projekce České republikyZdroj: MŽP pdf
203 kB
Vývoj emisí NOX a situace v EvropěZdroj: EEA pdf
497 kB

Externí odkazy kapitoly 'Oxidy dusíku':

Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v dlouhodobém kontextu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Ovzduší v dopravně zatížené oblasti – příklad hl. m. Prahy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP
Nařízení vlády č. 417/2003 Sb. - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP

Patička: