Navigace:

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý (SO2) byl hlavním problémem znečišťování a kvality ovzduší v období před rokem 1989. K razantnímu poklesu jeho emisí (téměř o 90 % v porovnání let 1990 a 2006) došlo v 90. letech díky instalaci odsiřovacích zařízení a odlučovačů popílků, rekonstrukcí kotelních zařízení apod. Dříve byly emise SO2 zodpovědné za vznik tzv. kyselých dešťů, které se například podílely na zničení lesních porostů v Jizerských a Krušných horách. SO2 je nejvíce produkován skupinou zvláště velkých a velkých zdrojů (REZZO 1 - 84 %). Emise SO2 klesají i z dopravy, což souvisí hlavně s omezením obsahu síry v motorové naftě. Méně jasná je emisní situace malých zdrojů – zde záleží zejména na podmínkách tepelné sezony a použitém palivu k vytápění. V posledních letech emise SO2 z malých zdrojů stoupají, což souvisí zejména s částečným návratem obyvatel k vytápění tuhými palivy.

Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., stanovuje národní emisní strop pro SO2 na 265 kt/rok. Tohoto stropu by mělo být dosaženo v roce 2010. Podle současných prognóz je Česká republika schopna tento strop k danému roku dodržet. Nicméně národní emisní stropy pro rok 2020 budou mnohem přísnější a až několikanásobně nižší. Současná intenzita poklesu až stagnace emisí je proto varujícím faktem.

Obrázky ke kapitole 'Oxid siřičitý':

Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi oxidu siřičitého v roce 2005 Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emisi oxidu siřičitého v roce 2005 - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ
Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích SO<sub>2</sub>, 2000 - 2005 [%] Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích SO2, 2000 - 2005 [%] - detail do nového okna
Zdroj: ČHMÚ

Soubory ke kapitole 'Oxid siřičitý':

Emisní inventury a emisní projekce České republikyZdroj: MŽP pdf
203 kB
Pokles emisí SO2 a situace v EvropěZdroj: EEA pdf
496 kB
Národní program snižování emisí České republikyZdroj: MŽP pdf
916 kB

Externí odkazy kapitoly 'Oxid siřičitý':

Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v dlouhodobém kontextu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ
Nařízení vlády č. 417/2003 Sb. - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP
Odsíření tepelných elektráren - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: vodni-tepelne-elektrarny.cz

Patička: